Icma

Icma S.p.A. to włoski producent produktów do systemów grzewczych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych, przeznaczonych zarówno do zastosowań domowych jak i przemysłowych. Firma powstała 40 lat temu i obecnie sprzedaje do ponad 50 krajów na całym świecie. Od początku istnienia podstawowym założeniem działalności firmy było wykorzystywanie do produkcji materiałów najwyższej jakości (wszystkie komponenty i produkty wytwarzane są we Włoszech) oraz inwestycje w zasoby ludzkie. Siedziba oraz magazyn o powierzchni 4800 m2 zlokalizowane są w miejscowości Cuggiono we Włoszech.
Podstawowe produkty ICMA w ofercie firmy ARKA:
Zawór bezpieczeństwa przeznaczony jest do montażu w instalacjach grzewczych, hydraulicznych i wodnych celem zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w tych systemach. Kiedy ciśnienie osiągnie maksymalną ustaloną dla danej instalacji wartość zawór otwiera się i nadmiar czynnika zostaje uwolniony do otoczenia zapewniając ochronę systemu przed zbyt wysokim wzrostem ciśnienia.
Regulator ciągu powietrza płynie reguluje ilość powietrza wchodzącego do kotła, dzięki czemu kontrolowana jest wielkość płomienia i utrzymywana zadana temperatura wody. W ten sposób regulator ogranicza przegrzewy kotła, poprawia komfort użytkowania oraz zmniejsza zużycie opału.
Zawór bezpieczeństwa termicznego ma za zadanie zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury w kotle. Zawór współpracuje z wężownicą schładzającą umieszczoną w płaszczu wodnym kotła lub z innym wymiennikiem ciepła. Kiedy temperatura wody w miejscu, w którym umiejscowiona jest sonda osiągnie 950 C, zawór zaczyna się stopniowo otwierać, upuszczając gorącą wodę z wężownicy, do której jednocześnie napływa zimna woda wodociągowa. Woda ta przepływając przez wężownicę obniża temperaturę wody w płaszczu kotła do bezpiecznej wartości.
Zawór antykondensacyjny przeznaczone jest do ochrony kotłów stałopalnych przed zbyt niską temperaturą czynnika roboczego powracającego z instalacji. Zbyt niska temperatura powrotu powoduje kondensację (skraplanie) agresywnych spalin na ściankach kotła, płomieniówkach, czopuchu i kominie, co powoduje istotne skrócenie żywotności tych elementów. Zawory antykondensacyjne są dostępne z następującymi nastawami temperatur: 45°C – 55°C – 60°C -70°C oraz z przyłączami mufowymi (art.133) lub półśrubunkami (art.132). Zawory antykondensacyjne mogą pracować z kotłami o mocach do 30kW.