Circula

Pompa elektroniczna CIRCULA ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła. Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%. Urządzenie spełnia normy europejskie EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification & Testing Laboratory w Londynie. W komplecie: dwa półśrubunki, przewód zasilający 0,8 m z wtyczką, izolacja z biodegradowalnej pianki.
Pompa elektroniczna CIRCULA HELIO ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła. Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%. Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification & Testing Laboratory w Londynie. Pompy CIRCULA HELIO sprzedawane są bez przewodu zasilającego, pianki izolacyjnej i śrubunków.
Pompa elektroniczna CIRCULA TORIO ma szerokie zastosowanie w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Pompa posiada 6 biegów i tryb AUTO.  Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%. Urządzenie spełnia normy europejskie EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification & Testing Laboratory w Londynie.
Pompa elektroniczna obiegowa CIRCULA GALIO ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła. Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%. Urządzenie spełnia normy europejskie EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification & Testing Laboratory w Londynie. W komplecie: dwa półśrubunki, wtyczka,
Pompa cyrkulacyjna CIRCULA PC może być stosowana do wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 614/2009, pompa posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny stwierdzający jej przydatność do stosowania z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny, nie wymaga ochrony przed przeciążeniem. Wydajność pompy jest regulowana za pomocą 3-pozycyjnego przełącznika umieszczonego na skrzynce modułu elektrycznego, co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji. Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi EN 60335-1 i EN 60335-2-51. Posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification & Testing Laboratory w Londynie. W komplecie: dwa półśrubunki, przewód zasilający 0,8 m z wtyczką.
Pompy Circula objęte są „Serwisem 48h w domu klienta”.