Dyrektor Handlowy

Karol Kański
k.kanski@arka.home.pl/arka-katalog/

Kierownik Działu Produktu

Tomasz Bamburak
694 511 575
t.bamburak@arka.home.pl/arka-katalog/

Koordynator ds. Sieci Handlowych

Arkadiusz Wójcik
604 140 400
a.wojcik@arka.home.pl/arka-katalog/

Kierownik Działu Windykacji

Małgorzata Jasińska
604 528 700
m.jasinska@arka.home.pl/arka-katalog/