Projekty Unii Europejskiej

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę hali magazynowo-handlowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013